Jury Instructie

Lees de Instructie

Jury Instructie

Lees de instructie van de hindernis goed door. Hierop staat hoe de hindernis moet worden genomen. Dit is NIET voor alle categorieën gelijk.

Team-/koppelleden (herkenbaar aan een gelijk nummer) mogen elkaar helpen VANUIT de hindernis. Het helpende teamlid moet zich ook in de hindernis bevinden (of aan het begin of eind van de hindernis)

De kleur van het shirt bepaald het parcours wat de atleten lopen. Er wordt gestart in groepen van 20 á 25 personen in de volgorde:

5km Parcours

 

Categorie                  afstand                starttijd               kleur shirt

JSC-B (wedstrijd)       5km                                             oranje 

JSC-C (wedstrijd)       5km                                    donkergroen 

JSC-D (wedstrijd)       4km                         …                                  wit

Recreanten 5               5km                          ……..                             zwart

Ouder-/kindrun           5km                         ………..                         okergeel

Funrun                         5km                            …….                               okergeel

7-11km Parcours

 

Categorie                  afstand                starttijd               kleur shirt

JSC-A (wedstrijd)       8km                         ..                                      geel

BSC (wedstrijd)          8km                         …..                                   blauw

RUC (wedstrijd)        12km                                             Rood 

Recreanten 12           12km                         ……………              donkergroen

Recreanten 8               8km                         ……………                         roze

  • Een atleet met een hoger startnummer heeft voorrang op iemand met een lager startnummer.
  • Indien een atleet een hindernis niet kan/wil nemen, moet de rode armband ingeleverd worden.
  • Deelnemers mogen “NIET” geholpen worden in de hindernis. Gebeurt dit wel dan geldt dit als een niet genomen hindernis en de rode armband moet worden ingenomen. Dit geldt voor “ALLE” individuele categorieën (dus niet voor de koppelrun), ook de jeugd. Deze mogen ook niet worden geholpen door ouders/begeleiders.
  • Bij discussie met een deelnemer over de hindernis, wel of geen voorrang of welk voorval dan ook wat niet bij de normale gang van de wedstrijd hoort, licht als eerste het rayonhoofd in. Noteer het startnummer van de betreffende deelnemer en de startnummers van eventuele andere deelnemers die het voorval gezien hebben.
  • Indien de hindernis kapot gaat, waarschuw dan de rayonhoofd of bel de CP (Centrale Post). Ga niet zelf de hindernis herstellen of afbreken.
  • Verzamel na de run het afval en ruim het rood/witte lint op tot de volgende hindernis.
  • Na afloop mag u uw t-shirt houden en de ingenomen armbandjes en evt. het hesje worden ingeleverd bij de rayonhoofd. U kunt een consumptiebon ophalen bij de informatiebalie.

Bel bij calamiteiten of problemen direct het rayonhoofd of de CP (Centrale Post). Zij zullen de nodige hulpdiensten inschakelen.

Het rayonhoofd komt direct naar u toe.

 

Telefoon CP (Centrale Post)          06-51371988  of  06-49656948